Άλλα / Άλλα τεμάχια με κόκαλα / Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη.

  • - - - 0201209010 80: Κρέατα βοοειδών εκλεκτής ποιότητας
  • - - - 0201209020 80: βίσωνα
  • - - - 0201209090 80: Άλλα