Άλλα / Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη.

  • - - - - 0709999020 80: μπάμιες
  • - - - - 0709999030 80: Trichosanthes L.
  • - - - - 0709999040 80: Μαΐντανός
  • - - - - 0709999050 80: Κρεμμύδια άγρια του είδους Muscari commusum
  • - - - - 0709999060 80: πικρό πεπόνι (Momordica L.)
  • - - - - 0709999072 80: φύλλα κορίανδρου
  • - - - - 0709999080 80: Ethiopian eggplant (Solanum aethiopicum)
  • - - - - 0709999090 80: Άλλα