Άλλα / Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυτών. Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κουζινικών, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις.

Deutsch 18 Français 1 Italiano 1 Nederlands 1 Polski 3

  • - - - 7615108010 80: Θερμαντικά σώματα αλουμινίου και τα στοιχεία ή τμήματα από τα οποία απαρτίζονται τα σώματα αυτά, ανεξάρτητα από το αν τα εν λόγω στοιχεία συναρμολογούνται σε ενότητες
  • - - - 7615108090 80: Άλλα