Άλλα / Οπτικές ίνες, δέσμες και καλώδια από οπτικές ίνες.

Dansk 1 Deutsch 4 Français 6 Nederlands 2

  • - - - 9001109010 80: Αναστροφείς εικόνων από συναρμολόγηση οπτικών ινών
  • - - - 9001109030 80: Οπτική ίνα από πολυμερές, με: - πυρήνα από πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο), - μανδύα από φθοριωμένο πολυμερές, - μέγιστη διάμετρο 3,0 mm και - μήκος άνω των 150m, του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών από πολυμερή
  • - - - 9001109040 80: Πλάκες οπτικών ινών: - χωρίς επικάλυψη και άβαφες, - μήκους 30 mm και άνω, το πολύ όμως 234,5 mm, - πλάτους 7 mm και άνω, το πολύ όμως 28 mm, και - ύψους 0,5 mm και άνω, το πολύ όμως 3 mm του τύπου που χρησιμοποιείται σε οδοντιατρικά ακτινογραφικά συστήματα
  • - - - 9001109090 80: Άλλα