Άλλα / Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg.

Čeština 1 Español 1

  • - - - 3105908010 80: Φυσικό καλιούχο νιτρικό νάτριο της Χιλής, που αποτελείται από μείγμα φυσικού νιτρικού νατρίου και νιτρικού καλίου (η αναλογία του καλίου μπορεί να φθάσει το 44 %), ολικής περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν ξεπερνάει το 16,30 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση
  • - - - 3105908090 80: Άλλα