Άλλα / Περικόχλια (παξιμάδια) / Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα.

Čeština 2 Deutsch 4 Español 1 Français 6

  • - - - - - 7318163910 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - - 7318163990 80: Άλλα