Άλλα / Αιθέρες αρωματικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

Français 1

  • - - - - 2909303810 80: Δις(πενταβρωμοφαινυλικος) αιθέρας (CAS RN 1163-19-5)
  • - - - - 2909303820 80: 1,1΄-Προπανο-2,2-διυλο-δις[3,5-διβρωμο-4-(2,3-διβρωμοπροποξυ)βενζόλιο], (CAS RN 21850-44-2)
  • - - - - 2909303830 80: 1,1'-(1-Μεθυλαιθυλιδενο)δις[3,5-διβρωμο-4-(2,3-διβρωμο-2-μεθυλοπροποξυ)]-βενζόλιο (CAS RN 97416-84-7)
  • - - - - 2909303890 80: Άλλα