Τυπωτά / Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι, άλλα από τα κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι.

Deutsch 3

  • - - - - - 5007207110 80: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - - - 5007207190 80: Άλλα