Άλλα / Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες.

Polski 2 Svenska 1

  • - - - 7210708011 10: Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
  • - - - - 7210708011 80: Από μη κραματοποιημένο χάλυβα, με βαφή ή επικάλυψη με βερνίκι ή πλαστική ύλη τουλάχιστον στη μία πλευρά, εξαιρουμένων των προϊόντων που φέρουν τελική επικάλυψη με σκόνη τσίγκου (πλούσιο σε ψευδάργυρο χρώμα, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο 70 % και άνω) καθώς και εξαιρούμενων των προϊόντων με υπόστρωμα με μεταλλική επικάλυψη χρωμίου ή κασσίτερου
  • - - - - 7210708019 80: Άλλα
  • - - - 7210708091 10: Άλλα
  • - - - - 7210708091 80: Από μη κραματοποιημένο χάλυβα, με βαφή ή επικάλυψη με βερνίκι ή πλαστική ύλη τουλάχιστον στη μία πλευρά, εξαιρουμένων των προϊόντων που φέρουν τελική επικάλυψη με σκόνη τσίγκου (πλούσιο σε ψευδάργυρο χρώμα, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο 70 % και άνω) καθώς και εξαιρούμενων των προϊόντων με υπόστρωμα με μεταλλική επικάλυψη χρωμίου ή κασσίτερου
  • - - - - 7210708099 80: Άλλα