Άλλα / Από πολυμερή του προπυλενίου.

Čeština 1 Deutsch 3 English 1 Suomi 1 Nederlands 2

  • - - - - 3920202910 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 3920202960 10: Άλλα
  • - - - - - 3920202960 80: Μεμβράνη μονοαξονικά προσανατολισμένη, συνολικού πάχους το πολύ 75μm, αποτελούμενη από τρεις ή τέσσερις στρώσεις, όπου η κάθε στρώση περιέχει μείγμα πολυπροπυλενίου και πολυαιθυλενίου, με εσωτερική στρώση έστω και περιέχουσα διοξείδιο του τιτανίου: - αντοχής στον εφελκυσμό κατά τη διαμήκη κατεύθυνση 120 MPa και άνω, το πολύ όμως 270 MPa, και - αντοχής στον εφελκυσμό κατά την εγκάρσια κατεύθυνση 10MPa και άνω, το πολύ όμως 40MPa όπως προσδιορίζονται με τη μέθοδο δοκιμής ASTMD882/ISO 527-3
  • - - - - - 3920202970 80: Μεμβράνη μονοαξονικά προσανατολισμένη, αποτελούμενη από τρεις στρώσεις, η καθεμιά από τις οποίες αποτελείται από μείγμα πολυπροπυλενίου και συμπολυμερούς του αιθυλενίου και οξικού βινυλίου, με εσωτερική στρώση έστω και περιέχουσα διοξείδιο του τιτανίου, με: - πάχος 55 µm και άνω, το πολύ όμως 97 µm, - μέτρο ελαστικότητας κατά τη φορά της μηχανής 0,30 GPa και άνω, το πολύ όμως 1,45 GPa, και - μέτρο ελαστικότητας κατά την εγκάρσια φορά 0,20 GPa και άνω, το πολύ όμως 0,70 GPa
  • - - - - - 3920202994 80: Τριστρωματική μεμβράνη συνδιέλασης, • κάθε στρώμα της οποίας περιέχει μείγμα πολυπροπυλενίου και πολυαιθυλενίου, • μέγιστης κατά βάρος περιεκτικότητας σε άλλα πολυμερή 3%, • έστω και αν περιέχει διοξείδιο του τιτανίου στο κεντρικό στρώμα, • μέγιστου συνολικού πάχους 70 µm
  • - - - - - 3920202999 80: Άλλα