Άλλα / Πολύφωτα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού που κρεμιούνται ή στερεώνονται στην οροφή ή στον τοίχο, με εξαίρεση εκείνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό των δημόσιων χώρων ή οδών.

Čeština 5 Deutsch 7 Français 4 Nederlands 1

  • - - - - 9405104010 80: Από πλαστικές ύλες Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 9405104090 80: Άλλα