Άλλα / Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l.

 • - - - - - - - 2204219411 10: Κρασιά από νωπά σταφύλια
 • - - - - - - - - 2204219411 20: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13 % vol
 • - - - - - - - - - 2204219411 80: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen
 • - - - - - - - - - 2204219412 80: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata
 • - - - - - - - - - 2204219413 80: Coteaux de Tebourba, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Thibar, Mornag, grand cru Mornag
 • - - - - - - - - - 2204219419 80: Άλλα
 • - - - - - - - - 2204219421 10: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol
 • - - - - - - - - - 2204219421 80: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen
 • - - - - - - - - - 2204219422 80: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata
 • - - - - - - - - - 2204219423 80: Coteaux de Tebourba, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Thibar, Mornag, grand cru Mornag
 • - - - - - - - - - 2204219429 80: Άλλα
 • - - - - - - - - 2204219431 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18 % vol
 • - - - - - - - - 2204219441 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol
 • - - - - - - - - 2204219451 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol
 • - - - - - - - 2204219461 10: Άλλα
 • - - - - - - - - 2204219461 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13 % vol
 • - - - - - - - - 2204219471 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol
 • - - - - - - - - 2204219481 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18 % vol
 • - - - - - - - - 2204219491 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol
 • - - - - - - - - 2204219495 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol