Άλλα / Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους.

Čeština 2 Deutsch 46 Français 3 Italiano 1 Nederlands 1 Polski 4 Slovenčina 1 Svenska 2

  • - - - - 9025198010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 9025198090 80: Άλλα