Άλλα / Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα.

  • - - - 8101991000 80 (2/0) : Ράβδοι, άλλες από εκείνες που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες
  • - - - 8101999000 80: Άλλα