Άλλα / Συσκευές που λειτουργούν με την εισαγωγή νομίσματος, τραπεζογραμματίου, τραπεζικής κάρτας, κέρματος ή με άλλο μέσο πληρωμής.

  • - - - - 8519209910 80: Συσκευές αναπαραγωγής μουσικής και αυτόματες συσκευές εκφώνησης αγγελιών, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 8519209990 80: Άλλες