Άλλα / Από ελατό χυτοσίδηρο / Άλλα.

Deutsch 19 English 7 Suomi 1 Français 7 Italiano 1 Nederlands 1 Polski 1 Svenska 2

Καλύματα υπονόμου από ελατό χυτοσίδηρο κατασκευασμένα…

καλυμματα; απο χυτοσιδηρο; ελατοσ; για αποχετευσεισ

Καλύματα υπονόμου από ελατό χυτοσίδηρο κατασκευασμένα από γαλβανισμένο εν θερμώ όλκιμο χυτοσίδηρο (Ductile cast iron).

Αποτελείται από το καπάκι και το πλαίσιο που εφαρμόζει.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΕΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ