Άλλα / Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος. Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά.

Deutsch 1 English 1

  • - - - - - 4104411910 80: Δέρματα βουβαλιών, σχισμένα κατά μήκος, δεψασμένα με χρώμιο, συνθετικά αναδεψασμένα («μη κατεργασμένα») σε ξηρή κατάσταση
  • - - - - - 4104411990 80: Άλλα