Πλάκες, φύλλα και ταινίες / Άλλα.

English 1

  • - - - 8108905045 80: Ελάσματα, φύλλα και ταινίες ψυχρής ή θερμής έλασης από μη κραματωμένο τιτάνιο με: - πάχος 0,4 mm έως και 100 mm, - μέγιστο μήκος 14 m, και - μέγιστο πλάτος 4 m
  • - - - 8108905055 80: Ελάσματα, φύλλα, ταινίες και υμένες κράματος τιτανίου
  • - - - 8108905080 80: Ελάσματα, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα από μη κραματοποιημένο τιτάνιο - πλάτους άνω των 750 mm - πάχους λιγότερο από 3 mm
  • - - - 8108905085 80: Λωρίδες ή φύλλα από μη κραματοποιημένο τιτάνιο: - περιεκτικότητας σε οξυγόνο (O@2) άνω του 0,07 % κατά βάρος, - πάχους τουλάχιστον 0,4 mm, όχι όμως άνω των 2,5 mm, - σύμφωνα με το πρότυπο σκληρότητας VickersHV1 το πολύ 170 του είδους που χρησιμοποιείται στην κατασκευή συγκολλημένων σωλήνων για συμπυκνωτές πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
  • - - - 8108905090 80: Άλλα