Άλλα / Σιδηροκράματα / ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ.

Français 1 Slovenščina 1

  • - - - - 7202998010 80: Κράμα σιδήρου-δυσπροσίου με κατά βάρος περιεκτικότητα: - σε δυσπρόσιο τουλάχιστον 78 % και - σε σίδηρο τουλάχιστον 18 %, αλλά το πολύ 22 %
  • - - - - 7202998090 80: Άλλα