Άλλα / Σιδηροκράματα / ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ.

  • - - - - 7202998010 80: Κράμα σιδήρου-δυσπροσίου με κατά βάρος περιεκτικότητα: -|σε δυσπρόσιο τουλάχιστον 78|% και -|σε σίδηρο τουλάχιστον 18|%, αλλά το πολύ 22|%
  • - - - - 7202998090 80: Άλλα