Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή.

  • - - - 7207121000 80: Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
  • - - - 7207129000 80: Σφυρηλατημένα