Άλλα / Άλλα παράγωγα υπεραλογονωμένα μόνο με φθόριο και χλώριο.

 • - - - - 2903779010 80: Χλωροτριφθoρoαιθυλένιο (CAS RN 79-38-9)
 • - - - - 2903779015 80: Πενταχλωροφθοροαιθάνιο
 • - - - - 2903779020 80: Τετραχλωροδιφθοροαιθάνιο
 • - - - - 2903779025 80: Επταχλωροφθοροπροπάνια
 • - - - - 2903779030 80: Εξαχλωροδιφθοροπροπάνια
 • - - - - 2903779035 80: Πενταχλωροτριφθοροπροπάνια
 • - - - - 2903779040 80: Τετραχλωροτετραφθοροπροπάνια
 • - - - - 2903779045 80: Τριχλωροπενταφθοροπροπάνια
 • - - - - 2903779050 80: Διχλωροεξαφθοροπροπάνια
 • - - - - 2903779055 80: Χλωροεπταφθοροπροπάνια
 • - - - - 2903779060 80: Χλωροτριφθορομεθάνιο
 • - - - - 2903779090 80: Άλλα