Άλλα / Πολυουρεθάνες / Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές.

Deutsch 7 Nederlands 12 Polski 10

  • - - - 3909509010 80: Υγρό υδατοδιαλυτό φωτοπολυμερές, σκληρυνόμενο με υπεριώδη ακτινοβολία, το οποίο συνίσταται σε μείγμα που περιέχει κατά βάρος:  - διλειτουργικά ολιγομερή ακρυλιωμένης πολυουρεθάνης σε αναλογία τουλάχιστον 60 % και - μονολειτουργικά και τριλειτουργικά μεθακρυλικά πολυμερή σε αναλογία 30 % (± 8 %), και - μονολειτουργικά μεθακρυλικά πολυμερή δραστικοποιημένα με υδροξύλια, σε αναλογία 10 % (± 3 %)
  • - - - 3909509020 80: Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: - 14 % τουλάχιστον, όχι όμως άνω του 18 % αιθοξυλιωμένη πολυουρεθάνη τροποποιημένη με υδρόφοβες ομάδες, - 3 % τουλάχιστον, όχι όμως άνω του 5 % ενζυματικά τροποποιημένο άμυλο, και - 77 % τουλάχιστον, όχι όμως άνω του 83 % ύδωρ
  • - - - 3909509030 80: Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: - 16 % τουλάχιστον, όχι όμως άνω του 20 % αιθοξυλιωμένη πολυουρεθάνη τροποποιημένη με υδρόφοβες ομάδες, - 19 % τουλάχιστον, όχι όμως άνω του 23 % βουτυλαιθέρα της διαιθυλενογλυκόλης, και - 60 % τουλάχιστον, όχι όμως άνω του 64 % ύδωρ
  • - - - 3909509040 80: Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: - 34 % τουλάχιστον, όχι όμως άνω του 36 % αιθοξυλιωμένη πολυουρεθάνη τροποποιημένη με υδρόφοβες ομάδες, - 37 % τουλάχιστον, όχι όμως άνω του 39 % προπυλενογλυκόλη, και - 26 % τουλάχιστον, όχι όμως άνω του 28 % ύδωρ
  • - - - 3909509090 80: Άλλα