Άλλα / Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l.

  • - - - - - - - 2204229110 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18 % vol
  • - - - - - - - 2204229120 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol
  • - - - - - - - 2204229190 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol