Άλλα / Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

Deutsch 2 Nederlands 1

  • - - - - 2917399520 80: 1,4-Βενζολοδικαρβοξυλικό διβουτύλιο (CAS RN 1962-75-0)
  • - - - - 2917399525 80: Ναφθαλεν-1,8-δικαρβοξυλικός ανυδρίτης(CAS RN 81-84-5)
  • - - - - 2917399530 80: Βενζολο-1,2:4,5-τετρακαρβοξυλικο διανυδριδιο (CAS RN 89-32-7)
  • - - - - 2917399535 80: 2-Νιτροτερεφθαλικό-1-μεθύλιο (CAS RN 35092-89-8)
  • - - - - 2917399540 80: 2-Νιτροτερεφθαλικόδιμεθύλιο (CAS RN 5292-45-5)
  • - - - - 2917399550 80: 1,8-Μονοανυδρίτης του 1,4,5,8- ναφθαλινοτετρακαρβοξυλικού οξέος- (CAS RN 52671-72-4)
  • - - - - 2917399560 80: Υπερυλενο-3,4:9,10-τετρακαρβοξυλικός διανυδρίτης (CAS RN 128-69-8)
  • - - - - 2917399590 80: Άλλα