Άλλα υφάσματα / Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m$2.

Deutsch 2 Français 2

  • - - - 5209590011 10: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - - 5209590011 80: Τυπωτά με το χέρι κατά τη μέθοδο "batik"
  • - - - - 5209590019 80: Άλλα
  • - - - 5209590091 10: Άλλα
  • - - - - 5209590091 80: Τυπωτά με το χέρι κατά τη μέθοδο "batik"
  • - - - - 5209590099 80: Άλλα