Άλλα υφάσματα / Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 170 g/m$2.

  • - - - 5514191000 80: Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα
  • - - - 5514199000 80: Άλλα