Άλλα / Κεράσια / Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

Magyar 1

  • - - - - - 2008603930 80: Γλυκά κεράσια με προσθήκη αλκοόλης, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε ζάχαρα όχι άνω του 9 % κατά βάρος, διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από 19,9 mm, με πυρήνα, για χρήση σε προϊόντα σοκολάτας
  • - - - - - 2008603990 80: Άλλα