Άλλα / Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους.

  • - - - 3201909010 80: Δεψικά εκχυλίσματα ευκαλύπτου
  • - - - 3201909020 80: Δεψικά εκχυλίσματα προερχόμενα από συγκάρια τη γαμβίρειο και καρπούς μυροβαλάνου
  • - - - 3201909030 80: Άλλα εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης
  • - - - 3201909040 80: Προϊόν αντίδρασης εκχυλίσματος Acaciamearnsii, χλωριούχου αμμωνίου και φορμαλδεΰδης (CAS RN . 85029-52-3)
  • - - - 3201909080 80: Άλλα