Άλλα / Χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις, άλλα από τα βερνίκια, τις κόλλες, τα συγκολλητικά και τα παρόμοια παρασκευάσματα. Προϊόντα μη αναμειγμένα, που προσφέρονται είτε σε καθορισμένες ποσότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, γι' αυτές τις ίδιες χρήσεις, και είναι έτοιμα για χρησιμοποίηση.

English 1 Français 1

  • - - - - 3707902910 80: Σκόνη ξηρής μελάνης ή μείγμα toner, που αποτελείται από ένα συμπολυμερές στυρολίου και ακρυλικού βουτυλίου και είτε μαγνητίτη είτε αιθάλη και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως εμφανιστής στην κατασκευή κασετών μελάνης για τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές υπολογιστών ή φωτοαντιγραφικά μηχανήματα
  • - - - - 3707902920 80: Σκόνη ξηρής μελάνης ή μείγμα toner, με βάση πολυολική ρητίνη, για χρήση ως εμφανιστής στην κατασκευή κασετών μελάνης για τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές υπολογιστών ή φωτοαντιγραφικά μηχανήματα
  • - - - - 3707902940 80: Σκόνη ξηρής μελάνης ή μείγμα toner από πολυεστερική ρητίνη, παρασκευαζόμενη με διεργασία πολυμερισμού και προοριζόμενη να χρησιμοποιηθεί ως εμφανιστής στην κατασκευή κασετών μελάνης για τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές υπολογιστών ή φωτοαντιγραφικά μηχανήματα
  • - - - - 3707902950 80: Σκόνη ξηρής μελάνης ή μείγμα μελάνης (toner), που αποτελείται από: - συμπολυμερές στυρολίου-ακρυλικού μονομερούς-βουταδιενίου, - είτε αιθάλη είτε οργανική χρωστική, - έστω και αν περιέχει πολυολεφίνη ή άμορφη πυριτία (διοξείδιο του πυριτίου) και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως εμφανιστής στην παραγωγή φιαλών ή κασετών μελάνης/tonerγια τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές υπολογιστών και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα
  • - - - - 3707902990 80: Άλλα