Άλλα / Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες.

Deutsch 49 English 17 Français 11 Nederlands 1 Română 12 Svenska 7

  • - - - - 3921905520 80: Προεμποτισμένο ενισχυμένο υαλοΰφασμα περιέχον ρητίνη κυανικού εστέρα ή ρητίνη δισμαλεϊμίδης (B) τριαζίνης (T) αναμεμειγμένη με εποξειδική ρητίνη, διαστάσεων: - 469,9 mm (±2 mm) !x! 622,3mm (±2 mm), ή - 469,9 mm (±2 mm) !x! 414,2mm (±2 mm), ή - 546,1 mm (±2 mm) !x! 622,3mm (±2 mm) για χρήση στην κατασκευή πλακών τυπωμένων κυκλωμάτων
  • - - - - 3921905525 80: Προεμποτισμένα φύλλα ή κύλινδροι που περιέχουν πολυϊμιδική ρητίνη
  • - - - - 3921905540 80: Τριστρωματικό φύλλο υφάσματος σε κυλίνδρους, - αποτελούμενο από κεντρική στρώση από 100 % ταφτά νάιλον ή ταφτά μείγματος νάιλον/πολυεστέρα, - επιστρωμένο εκατέρωθεν με πολυαμίδιο, - συνολικού πάχους έως 135 μm, - μέγιστου βάρους 80 g/m$2
  • - - - - 3921905550 80: Φύλλα ενισχυμένα με υαλοΐνες δραστικής, εποξειδικής ρητίνης χωρίς αλογόνα, με σκληρυντικό, πρόσθετα και ανόργανα πληρωτικά υλικά για χρήση ως περιβλήματα συστημάτων ημιαγωγών
  • - - - - 3921905590 80: Άλλα