Άλλα / Χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις, άλλα από τα βερνίκια, τις κόλλες, τα συγκολλητικά και τα παρόμοια παρασκευάσματα. Προϊόντα μη αναμειγμένα, που προσφέρονται είτε σε καθορισμένες ποσότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, γι' αυτές τις ίδιες χρήσεις, και είναι έτοιμα για χρησιμοποίηση.

Deutsch 4

  • - - 3707902100 10 (0/1) : Υγρά εμφάνισης και στερεοποιητικά
  • - - - 3707902100 80: Δοχεία μελάνης από θερμοπλαστικά ή ηλεκτροστατικά σωματίδια (χωρίς κινητά μέρη) για εισαγωγή σε συσκευές των διακρίσεων 8443 31, 8443 32 ή 8443 39
  • - - - 3707902900 80 (5/0) : Άλλα
  • - - 3707909000 80 (0/1) : Άλλα