Άλλα / Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg.

Română 1

  • - - - 3105590010 80: Στερεά λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο που υπερβαίνει το 80% κατά βάρος,και περιεκτικότητα σε φώσφορο που εκφράζεται ως P@2O@5 μικρότερη από 3% κατά βάρος
  • - - - 3105590020 80: Στερεά λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο που υπερβαίνει το 80% κατά βάρος, και περιεκτικότητα σε φώσφορο που εκφράζεται ως P@2O@5 3% κατά βάρος ή μεγαλύτερη αλλά μικρότερη από 6% κατά βάρος
  • - - - 3105590030 80: Στερεά λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο που υπερβαίνει το 80% κατά βάρος,και περιεκτικότητα σε φώσφορο που εκφράζεται ως P2O5 6% κατά βάρος ή μεγαλύτερη αλλά μικρότερη από 9% κατά βάρος
  • - - - 3105590040 80: Στερεά λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο που υπερβαίνει το 80% κατά βάρος, και περιεκτικότητα σε φώσφορο που εκφράζεται ως P2O5 9% κατά βάρος ή μεγαλύτερη αλλά μικρότερη από 10,40% κατά βάρος
  • - - - 3105590090 80: Άλλα