Άλλα / Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων.

  • - - - 0305491000 80: Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)
  • - - - 0305492000 80: Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)
  • - - - 0305493000 80 (2/0) : Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
  • - - - 0305498000 80 (7/0) : Άλλα