Άλλα όργανα και συσκευές / Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματόμετρα, αναλυτές αερίων ή καπνών). Όργανα και συσκευές για δοκιμές του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις θερμίδων, ακουστικής ή έντασης φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφηση). Μικροτόμοι.

Deutsch 4 Français 17

  • - - 9027800500 80: Μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφηση
  • - - 9027801100 10: Άλλα
  • - - - 9027801100 20: Ηλεκτρονικά
  • - - - - 9027801100 80: Συσκευές με την ονομασία "pH mètres", "rH mètres" και άλλες συσκευές για τη μέτρηση της αγωγιμότητας
  • - - - - 9027801300 80: Συσκευές για τη διενέργεια μετρήσεων των φυσικών ιδιοτήτων των ημιαγωγών υλικών ή των οθονών υγρών κρυστάλλων ή των σχετικών μονωτικών και αγώγιμων στρωμάτων κατά τη διαδικασία παραγωγής ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή κατά τη διαδικασία παραγωγής οθονών υγρών κρυστάλλων
  • - - - - 9027801700 80: Άλλα
  • - - - 9027809100 10: Άλλα
  • - - - - 9027809100 80: Ιξόμετρα, πορωσίμετρα και διασταλόμετρα
  • - - - - 9027809900 80: Άλλα