Άλλες / Άλλα / Βοοειδή ζωντανά.

 • - - - - - - - 0102295911 10: Των ακολούθων ορεσιβίων φυλών: φαιά, καστανή, κίτρινη και με στίγματα του Pinzgau
 • - - - - - - - - 0102295911 80: Που δεν έχουν ακόμα μόνιμα δόντια, βάρους όχι κατώτερου των 320 kg αλλά όχι ανώτερου των 470 kg
 • - - - - - - - - 0102295919 80: Άλλες
 • - - - - - - - 0102295921 10: Tων φυλών του Schwyz και του Fribourg
 • - - - - - - - - 0102295921 80: Που δεν έχουν ακόμα μόνιμα δόντια, βάρους όχι κατώτερου των 320 kg αλλά όχι ανώτερου των 470 kg
 • - - - - - - - - 0102295929 80: Άλλες
 • - - - - - - - 0102295931 10: Της φυλής με στίγματα του Simmental
 • - - - - - - - - 0102295931 80: Που δεν έχουν ακόμα μόνιμα δόντια, βάρους όχι κατώτερου των 320 kg αλλά όχι ανώτερου των 470 kg
 • - - - - - - - - 0102295939 80: Άλλες
 • - - - - - - - 0102295991 10: Άλλες
 • - - - - - - - - 0102295991 80: Που δεν έχουν ακόμα μόνιμα δόντια, βάρους όχι κατώτερου των 320 kg αλλά όχι ανώτερου των 470 kg
 • - - - - - - - - 0102295999 80: Άλλες