Άλλες / Με μαγνητικές ταινίες / Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικές, έστω και με ενσωματωμένο δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων.

  • - - - 8521109510 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8521109590 80: Άλλες