Άλλες / Οθόνες απεικόνισης και συσκευές προβολής, που δεν ενσωματώνουν δέκτες τηλεόρασης. Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένη ή μη συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή εικόνας.

  • - - - - 8528698010 80: Συσκευές προβολής εικόνων από βίντεο που αποτελούνται από 3 σωληνωτές καθοδικές λυχνίες, καθεμία από τις οποίες φέρει ένα φακό, προοριζόμενες για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 8528698090 80: Άλλα