Άλλες / Που χρησιμοποιούν μαγνητικό ή οπτικό υπόθεμα ή υπόθεμα με ημιαγωγό.

  • - - - - - - - 8519814510 80: Συσκευές αναπαραγωγής μουσικής και αυτόματες συσκευές εκφώνησης αγγελιών, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - - - - 8519814590 80: Άλλες