Άλλες / Που χρησιμοποιούν μαγνητικό ή οπτικό υπόθεμα ή υπόθεμα με ημιαγωγό.

Čeština 2 Deutsch 19 Español 1 Français 3 Nederlands 1

  • - - - - - - - 8519814510 80: Συσκευές αναπαραγωγής μουσικής και αυτόματες συσκευές εκφώνησης αγγελιών, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - - - - 8519814590 80: Άλλες