Άλλες / Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους (έστω και με την ικανότητα να κόβουν), ηλεκτρικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με αέριο που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) ή που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλες δέσμες φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με μαγνητικές ωθήσεις ή με εκτόξευση πλάσματος. Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για την εκτόξευση σε θερμή κατάσταση μετάλλων ή μεταλλοκεραμικών συνθέσεων.

Deutsch 8 Magyar 2

  • - - - 8515191000 80: Μηχανές συγκόλλησης κυμάτων του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος
  • - - - 8515199000 80: Άλλες