Ράβδοι, άλλες από εκείνες που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες.

Deutsch 3

  • - - - - 8101991010 80: Ράβδοι βολφραμίου για ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης, περιεκτικότητας τουλάχιστον 94 % κατά βάρος σε βολφράμιο, κομμένες ή όχι σε προκαθορισμένο μήκος
  • - - - - 8101991090 80: Άλλα