Από άλλες υφαντικές ύλες / Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη.

  • - - - 6209909010 80: Είδη γαντοποιίας
  • - - - 6209909020 80: Κάλτσες, περιπόδια και περιπόδια κοντά (σοσόνια)
  • - - - 6209909090 80: Άλλα