Άλλες / Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) οξυγόνου.

Οργανική ουσία, Υδροχλωρική γλυκοζαμίνη,…

Οργανική ουσία, Υδροχλωρική γλυκοζαμίνη, που χρησιμοποιείται ως πρόσθετο τροφίμων. Εισάγεται σε μορφή λευκής σκόνης. CAS Νο: 66-84-2

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΑΣΠΡΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΑ