Άλλες / Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) οξυγόνου.

Български 1 Čeština 5 Dansk 3 Deutsch 14 English 30 Español 1 Suomi 1 Français 5 Italiano 1 Nederlands 8 Slovenčina 1 Svenska 3

Οργανική ουσία, Υδροχλωρική γλυκοζαμίνη,…

Οργανική ουσία, Υδροχλωρική γλυκοζαμίνη, που χρησιμοποιείται ως πρόσθετο τροφίμων. Εισάγεται σε μορφή λευκής σκόνης. CAS Νο: 66-84-2

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΑΣΠΡΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΑ