Άλλες / Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster).

  • - - - - 0303149011 10: Των ειδών Oncorhynchus mykiss
  • - - - - - 0303149011 80: Με τη μορφή ολόκληρου ψαριού (με κεφάλι), έστω και χωρίς βράγχια, έστω και κενές, που ζυγίζουν 1,2 kg ή λιγότερο•το τεμάχιο• αποκεφαλισμένες, έστω και χωρίς βράγχια, έστω και κενές, που ζυγίζουν 1 kg ή λιγότερο το τεμάχιο
  • - - - - - 0303149019 80: Άλλοι
  • - - - - 0303149090 80: Άλλες