Σκουαλίδες / Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 0304961000 80: Σκυλόψαρα (Squalus acanthias) και ρίνες (Scyliorhinus spp.)
  • - - - 0304962000 80: Λάμια (Lamna nasus)
  • - - - 0304963000 80: Γλαυκοκαρχαρίας (Prionace glauca)
  • - - - 0304969000 80: Άλλα