Από άλλη ξυλεία / Άλλη / Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες για τιμαλφή και θήκες για κοσμήματα ή χρυσαφικά και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως, από ξύλο, που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94.

Čeština 2 Dansk 1 Deutsch 448 English 34 Español 3 Français 89 Italiano 1 Nederlands 16 Polski 1 Română 1 Svenska 64

  • - - - - 4420909910 80: Ξυλεία με τη μορφή κορμών ή ξυλείας με απλή διαδικασία στην επιφάνεια, ανάγλυφη, χρωματισμένη με βόλτες ή βαμμένη, που δεν έχει σημαντική προστιθέμενη αξία ούτε σημαντική μεταβολή στο σχήμα
  • - - - - 4420909990 80: Άλλα