Άλλη / Από πεύκη (Pinus spp.), στην οποία οποιαδήποτε διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι 15 cm και άνω.

  • - - - - 4403219010 80: Εξαγόμενα από τη Ρωσική Ομοσπονδία βάσει του κανονισμού της Επιτροπής αριθ. 498/2012
  • - - - - 4403219090 80: Άλλη