Άλλοι κινητήρες / Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως).

  • - - 8407901000 80 (2/0) : Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 250 cm$3
  • - - 8407905000 10: Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm$3
  • - - - 8407905000 80: Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8704, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των 2 800 cm$3, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8705
  • - - - 8407908000 10: Άλλοι
  • - - - - 8407908000 80 (2/0) : Με ισχύ δεν υπερβαίνει τα 10 kW
  • - - - - 8407909000 80 (3/0) : Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 kW