Άλλοι / Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποτεφρωτήρες, μη ηλεκτρικοί.

  • - - 8417803000 80: Κλίβανοι για το ψήσιμο κεραμικών προϊόντων
  • - - 8417805000 80: Κλίβανοι για το ψήσιμο τσιμέντου, γυαλιού ή χημικών προϊόντων
  • - - 8417807000 80: Άλλοι