Άλλοι / Με ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1 kVA.

Čeština 2 Deutsch 27 Español 1 Français 1 Latviešu 2 Polski 2 Português 1 Română 1

  • - - - - 8504318010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8504318030 80: Μεταγωγοί μετασχηματιστές, με ικανότητα διακίνησης ισχύος όχι μεγαλύτερη από 1 kVA, προς χρήση στην παραγωγή στατικών μετατροπέων
  • - - - - 8504318040 80: Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές: - μέγιστης χωρητικότητας 1 kVA, - χωρίς ρευματολήπτες ούτε καλώδια, για εσωτερική χρήση στην κατασκευή αποκωδικοποιητών και συσκευών τηλεόρασης
  • - - - - 8504318050 80: Μετασχηματιστές για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρονικών οδηγών, συσκευών ελέγχου και φωτεινών πηγών LED για τη βιομηχανία φωτισμού
  • - - - - 8504318090 80: Άλλοι