Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα.

Čeština 10 Deutsch 37 English 1 Español 1 Français 3 Hrvatski 1 Polski 3 Svenska 1

  • - - - 3917320010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 3917320091 10: Άλλοι
  • - - - - 3917320091 80: Σωλήνες που αποτελούνται από συμπολυμερές σε όγκους του πολυτετραφθοροαιθυλενίου και του πολυυπερφθοροαλκοξύτριφθοροαιθυλενίου, με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 600 mm, διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 85 mm και πάχος τοιχώματος 30 µm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 110 µm
  • - - - - 3917320099 80: Άλλοι